ดอกมากาเร็ต

Flowers, Meaning and history, articles update 2021

Flowers, Meaning and history, articles update 2021

Flowers articles update, the history and flowers meaning and etc. 

ข้อมูลอัพเดท เกี่ยวกับดอกไม้ประเภทต่าง ๆ ทั้งความหมาย ประวัติ และอื่น ๆ

Flowers:

Sunflower (ดอกทานตะวัน)

Statice (ดอกสแตติส)

Flowers:

Hydrangea (ดอกไฮเดรนเยีย)

Rose (ดอกกุหลาบ)

Flowers:

Margaret/Daisy (ดอกมากาเร็ต)

Cutter/Daisy (ดอกคัตเตอร์)

Flowers:

Lily (ดอกลิลลี่)

Tulip (ดอกทิวลิป)

Flowers:

Goldenrod (ดอกสร้อยทอง)

Monstela (มอนสเตล่า)

ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea flower)

Oyyo