Chief Detective 1958, Korean drama tv series 2024

Chief Detective 1958, Korean drama tv series 2024 Chief Detective 1958, a South Korean drama tv series released from April 19 – May  18, 2024 on Disney Plus and MBC platform. The series directed by Kim Seong-hoon-III, written by Kim Young-sin. Story: A remake of ‘Chief Investigator’, one of the most legendary dramas. External Link:

Chief Detective 1958, Korean drama tv series 2024 Read More »

High School Return of a Gangster

High School Return of a Gangster, Korean drama tv series 2024

High School Return of a Gangster, Korean drama tv series 2024 High School Return of a Gangster, a South Korean drama tv series directed by Lee Sang-taek, written by Jung Da-hee. The drama released on TVING, Watch, and Wavve, aired from May 29, 2024. High School Return of a Gangster Story: The story about a

High School Return of a Gangster, Korean drama tv series 2024 Read More »

สรุปหนังสือเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันววชิรเมธี

วิธีเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันและพัฒนาตนเอง: คำแนะนำที่สร้างแรงบันดาลใจจากว.วชิรเมธี

การเริ่มต้นใหม่และพัฒนาตนเอง: แนวทางการสร้างชีวิตที่ดี การเริ่มต้นใหม่และพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทุกวัน บทความนี้จะแนะนำแนวทางจากหนังสือ “เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน” ที่เน้นการพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การมีสติในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ การให้อภัย การสื่อสารอย่างมีสติ การมีสมาธิและโฟกัส การสร้างวินัย และการรับผิดชอบชีวิตตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีและความสำเร็จในชีวิต ว.วชิรเมธี บทที่ 1: เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน การเผชิญหน้ากับความทุกข์ ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งสำคัญคือการรับมือและการหาโอกาสในวิกฤติ มนุษย์ที่มีปัญญาสามารถหาความสุขและเรียนรู้จากสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ การรักษาสติเป็นกุญแจสำคัญในการกรองความคิดบวกจากความคิดลบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเผชิญกับความล้มเหลวในงานหรือความสัมพันธ์ เราสามารถนำมาซึ่งการทบทวนและปรับปรุงตัวเอง เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการหาวิธีสื่อสารที่ดีขึ้น การให้อภัย การให้อภัยไม่ใช่แค่เพื่อผู้อื่นแต่ยังเป็นการให้กับตัวเองด้วย การให้อภัยตัวเองเป็นขั้นตอนแรกในการฟื้นฟูจิตใจ โดยให้เวลาและความเข้าใจกับตนเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณทำผิดพลาดในงานหรือสัมพันธ์ที่ล้มเหลว ให้พิจารณาสาเหตุและสิ่งที่คุณจะทำได้ดีขึ้น แทนที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดเหล่านั้น การให้อภัยจะช่วยเปิดประตูสู่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้จากความทุกข์ ความทุกข์สามารถเป็นแรงบันดาลใจในการหาทางออกและเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในทุกปัญหามักจะมีทางออกที่ซ่อนอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรู้สึกถูกดูถูกในที่ทำงาน ให้ใช้เหตุการณ์นั้นเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาทักษะหรือการเรียนรู้เพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเอง นี่คือการเปลี่ยนประสบการณ์ที่เจ็บปวดเป็นโอกาสในการเติบโตส่วนบุคคล ดูแลจิตใจ การดูแลจิตใจช่วยให้เรายืนหยัดต่อสู้กับความท้าทายและเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับความจริงในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น การทำสมาธิหรือการเขียนบันทึกประจำวันเป็นวิธีที่ดีในการดูแลสุขภาพจิต การมีเวลาสำหรับตัวเองช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าและความต้องการของตนเอง ทำให้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันกับความมั่นใจและความสดใหม่ บทที่ 2: พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารอย่างมีสติ การสื่อสารอย่างมีสติไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้อื่น

วิธีเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันและพัฒนาตนเอง: คำแนะนำที่สร้างแรงบันดาลใจจากว.วชิรเมธี Read More »