crochet carnation

Crochet หัดถักโครเชต์เบื้องต้น โครเชต์พื้นฐาน โครเชต์ดอกไม้

Flower Crochet หัดถักโครเชต์ต้องเตรียมอะไรบ้าง? หัดถักโครเชต์เบื้องต้น (How to crochet) มือใหม่หัดถัก ไหมพรม โครเชต์ฮุ๊ค กรรไกร เข็ม นุ่น หรือใยสังเคราะห์ หรือเศษผ้าชิ้นเล็ก ๆ (กรณีใส่ลงในตุ๊กตา) เตรียมอุปกรณ์สำหรับหัดถักโครเชต์ ไหมถักโครเชต์ ใช้เส้นไหมแบบไหนก็ได้? จริง ๆ แล้วเราสามารถเลือกใช้ไหมอะไรก็ได้ที่เราอยากถัก แต่เนื่องจากเส้นด้ายในปัจจุบันมีไหมให้เลือกถักอยู่มากมายหลายชนิด ซึ่งได้แก่ ไหมพรม เชือก ด้ายถัก ไหมขนแกะ เชือกเอ็นนิ่ม ไหมพรมผ้ายืด ไหมญี่ปุ่น ไหมปัก และอื่น ๆ เราจึงควรเลือกเส้นด้ายให้เหมาะสมกับการถักประเภทต่าง ๆ ลักษณะเส้นด้ายที่แตกต่างกัน สามารถสร้างผลงานได้แตกต่างกัน นอกจากนี้น้ำหนักของเส้นด้าย และอื่น ๆ ก็ยังเป็นส่วนประกอบที่สามารถนำมาตัดสินใจในการเลือกใช้วัสดุในการถักด้วยเช่นกัน ชนิดของไหมถัก (type of yarn) ได้แก่ เส้นด้ายโครเชต์ที่เป็นเส้นใยธรรมชาติ (natural fiber crochet yarn)เป็นเส้นด้ายธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเคมีในการเปลี่ยนเส้นใย มีทั้งเส้นด้ายจากธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์ ที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาอย่างปลอดภัย …

Crochet หัดถักโครเชต์เบื้องต้น โครเชต์พื้นฐาน โครเชต์ดอกไม้ Read More »