Yuki Yuna is a Hero Churutto (2021)

Yuki Yuna is a Hero Churutto, Japanese anime tv series 2021

Yuki Yuna is a Hero Churutto, Japanese Anime TV Series 2021

The anime based on the Yuki Yuna Is a Hero: A Sparkling Bouguet, smartphone game.

The series premiered on April 9, 2021 (12 episodes).

Yuki Yuna is a Hero Churutto (2021)

External link: Official Website

Yuki Yuna is a Hero Churutto, Japanese anime tv series 2021 (2021): characters

Yuki Yuna is a Hero Churutto
Washio Sumi
Minowa Gin
Yuki Yuna is a Hero Churutto
Nogi Sonoko
Nogi Wakaba
Yuki Yuna is a Hero Churutto
Doi Tamako
Iyojima Anzu
Kori Chikage
Yuki Yuna is a Hero Churutto
Takashima Yuna
Yuki Yuna is a Hero Churutto
Uesato Hinata
Shiratori Utano
Fujimori Mito
Yuki Yuna is a Hero Churutto
Kusunoki Mebuki
Yuki Yuna is a Hero Churutto
Kokudo Aya
Yuki Yuna is a Hero Churutto
Kagajo Suzume
Yuki Yuna is a Hero Churutto
Moroku Yumiko
Yuki Yuna is a Hero Churutto
Yamabushi Shizuku
Yuki Yuna
Yuki Yuna is a Hero Churutto
Togo Mimori
Inubozaki Fu
Inubozaki Itsuki
Miyoshi Karin
Nogi Sonoko

Yuki Yuna is a Hero Churutto, Japanese anime tv series 2021 (2021): trailers

Yuki Yuna is a Hero Churutto, Japanese anime tv series 2021 (2021): gallery

Oyyo

3 thoughts on “Yuki Yuna is a Hero Churutto, Japanese anime tv series 2021”

  1. Pingback: Yuki Yuna Is a Hero the Movie: Washio Sumi no Sho, anime 2017

  2. Pingback: Yuki Yuna Is a Hero, Season 1, Japanese anime tv series 2014

  3. Pingback: Yuki Yuna Is a Hero, Season 2, Japanese anime tv series 2017

Comments are closed.